((( فروش ویژه دامین های سایت onlinename.ir )))


*************************


مدل خرید شرایطی:


تمام دامین های سایت onlinename.ir
1 میلیون تومن

شرایط:

سرمایه گذاری 133 میلیون تومنی

حداکثر 30 ماهه

سود سالانه 36% (ماهانه 3%)

دوره ی پرداخت سود سرمایه توافقی (3, 6, 12 ماهه)
(پرداخت سود سرمایه از سال دوم به صورت ماهانه)

در صورت تاخیر در پرداخت سود سرمایه و اصل سرمایه در زمان مقرر شده در قرارداد، تمام دامین های سایت به نام طرف دوم قرارداد انتقال داده میشود.

علاوه بر دامین ها مبلغ 252 میلیون تومن حداکثر 30 ماهه به طرف دوم قرارداد پرداخت میشود.

در این مدل خرید، در ابتدا 6 دامین بغیر از دامین های مشخص شده در پایین به نام سرمایه گذار انتقال داده میشود.

waypay _ womo _ womi _ woms _ weworld
365360 _ 360365 _ o365 _ o360 _ poolmool
pishpish _ play365 _ play360 _ 60m _ bigday
60min _ 60minute _ 60minutes _ wowbox
tvtrip _ triptv _ tvtour _ 123tamam _ hitoy


*************************


مدل خرید قطعی:


الف) تمام دامین های وبسایت onlinename.ir بغیر از دامین های بخش خیلی خیلی خیلی خاص
70 میلیون تومن

ب) دامین های بند الف + womi woms weworld o360 o365
100 میلیون تومن

پ) دامین های بند الف و ب + womo
150 میلیون تومن

ت) دامین های بند الف، ب و پ + 365360 360365
200 میلیون تومن

ث) دامین های بخش الف، ب، پ و ت + waypay
321 میلیون تومن


*************************


راه های ارتباطی:

0911-836-7732

تلگرام